Τρίτη, 10 Ιούνιος 2014
Κωνσταντία & Philippe

Κωνσταντία & Philippe

Ο destination γάμος της Κωνσταντίας και του Philippe στην Άφυτο Χαλκιδικής.